Espectrofotómetro

  • Espectrofotómetro UV-VIS portátil OLABO 752N

    Espectrofotómetro UV-VIS portátil OLABO 752N

    Este produto utiliza tecnoloxía de control de microprocesadores para realizar análises cualitativas e cuantitativas de substancias na rexión do espectro ultravioleta-visible.É un instrumento analítico multipropósito que adoita estar dispoñible nos laboratorios rutineiros.