Unidade de Coidados Intensivos (UCI)

Unidade de Coidados Intensivos (UCI)

Admitindo pacientes que sofren de respiración, circulación, metabolismo e outros fallos de órganos múltiples de Medicina Interna, Cirurxía e outros departamentos, a UCI céntrase en facer unha xestión global poderosa da respiración, a circulación, o metabolismo e outros dos pacientes.

1. No marco do humanismo, aproveitando os logros de alta tecnoloxía na sociedade moderna para establecer un sistema médico eficiente e rápido, dando así impulso ao desenvolvemento da UCI.

2. Usando os logros da investigación de Ergonomía, Psicoloxía, Socioloxía e outras ciencias límite relacionadas, amplía a denotación do deseño de "orientado ás persoas", configura a teoría do deseño humanizado no deseño do hospital de forma sistemática.

3. O deseño da sala de UCI orientado ás persoas debe estar baseado na actividade psicolóxica das persoas, en función das características físicas, guiada pola actividade do comportamento, sen ter en conta todos os requisitos das persoas do hospital, entendendo realmente a sensación de "na casa".

UCI