Cámara de illamento biolóxico

  • Cámara de Illamento Biolóxico OLABO

    Cámara de Illamento Biolóxico OLABO

    A cámara de illamento está equipada co seu propio sistema de filtración de presión negativa para proporcionar a máxima protección e seguridade operativa tanto para a persoa ou elemento contaminado como para o equipo operativo.