Detector de fluorescencia ATP

  • Detector de fluorescencia rápida OLABO ATP

    Detector de fluorescencia rápida OLABO ATP

    O detector de fluorescencia ATP baséase no principio da luminiscencia de vagalume e utiliza o "sistema luciferasa-luciferina" para detectar rapidamente o trifosfato de adenosina (ATP).Dado que todos os organismos vivos conteñen unha cantidade constante de ATP, o contido de ATP pode indicar claramente a cantidade de ATP total contida en bacterias ou outros microorganismos e residuos de alimentos na mostra, que se usa para xulgar o estado de saúde.
    O detector de fluorescencia ATP é axeitado para controlar os puntos clave de control no proceso de produción de alimentos e bebidas, así como para a mostraxe e seguimento en tempo real por parte dos sistemas médicos e as axencias de supervisión sanitaria.